Ankara Anlasmali Bosanma Avukati

Boşanma davalarında bilinmesi gerekli olan hususlar. Öncelikle eşler anlaşmalı mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşmışlarsa ve evlilik bir seneden çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı şekilde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davaları hem çok kısa zamanda bitmekte hem de eşleri mahkemeye kanıt sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama eşler anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli olarak açılması zorunludur. Tarafların aile mahkemesine başvuru yaparken boşanma avukatı tutması zorunlu değildir. Fakat iyi bir boşanma davası avukatından hukuki destek alınması çekişmeli boşanma davasının çok çabuk bitmesini sağlar. Toplumda ilk davayı açan tarafın kusurlu olduğu yönünde bir inanış bulunmaktadır. Gerçekte boşanma davasını mahkemeye ilk kimin başvurduğunun herhangi bir önemi yoktur. Bu sebeple boşanmak isteyen eşin boşanma davasını açması gerekir. Açılan davanın sonuçlanması için davayı açan tarafın davasını ispat etmesi gereklidir. Eğer dava açan taraf davasını ispat edemezse açılmış bulunan boşanma davası reddedilecektir. Taraflar boşanmanın yanında tedbir nafakası, tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için tedbir nafakası isteme hakları vardır. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlilik içinde alınmış malları var ise mal rejimin tasfiyesi davası açma hakları vardır. Bu tür davalarda vekalet ücreti değişkenlik göstermektedir. Boşanma konusunda uzman olan bir avukat haklı olarak tecrübesinin hakkını isteyecektir. Bu konu uzman boşanma avukatı ile iş sahibi mutabakat ile belirlenecektir. Baro tarifesinin üzerinde olmak kaidesiyle herhangi bir bir tutar belirlenebilir. Çekişmeli boşanma davası baya uzun süren davalardır. Bir davanın sonuca ulaşması genellikle bir sene sürer. Bu zamanı kısaltmak için iyi bir boşanma avukatından yardım almak gereklidir. Böylece boşanma davası açan kişiler hak kaybına uğrama riskinde de kurtulabilirler.
anlaşmalı boşanma



Ankarada hukukçular fazlaca bulunur. Ancak iyi bir hukukçu bulmanız sadece fazla iyi bir arayışla mümkündür. Sebebiyse bazı hukukçulara güven duyabilmek bayağı zordur.Hukukçular temelde boşanma davalarına bakan avukatlar,icra davasında deneyim kazanmış avukatlar,ceza hukuk konusunda kompetan hukukçular ve bilişim avukatları diye ayrılabilir. Ancak hukukta bunların dışında uzmanlık alanları da bulunur.Boşanma davası konusunda uzman avukatlar örnek olarak verirsek boşanma davalarıyla alakalı çok sayıda kanunu öğrenmek yükümlülüğündedirler.Buna ek olarak fevkalade iyi bir hukukçu edinmenizde yeterli olmaz. Avukatın bunun yanında yaptığı işte spesiyalist olması da gerekir. Değindiğim şeyi avukatlık mesleğini icra eden kişinin bundan önceki davalarından anlayabilirsiniz. "Ankarada iyi boşanma avukatı" googleda yeterince aranan bir kelime gurubudur. Bunun yanında "en iyi icra avukatı ankara" kelimeleri de bol miktarda aranan sözcüklerdir.

Ülkemizde dava salonlarında görülecek tüm davalar için haklarınızı sizin adınızla başarılı bir şekilde savunacak avukatlar mevcuttur. Vatanımızın tüm bölgelerinde diğer hukuk alanlarında oldukça başarılı avukatlık mesleğini icra edenler mevcuttur. Ankara avukatları da, Türkiyemizde hukukta şahısları ve şirketleri en başarılı tarzda temsil eden hukukçular arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görülen ya da görülecek herhangi bir davanız varsa, bu davanın sizin lehinize sonuçlanmasını imkanlı kılacak, sizi duruşma salonunda en iyi şekilde temsil edebilecek Ankara hukukçuları arasından istediğinizi seçebilir, dava sürecini deneyim kazanmış bir hizmetten fayda sağlayarak bitirebilirsiniz.

Türkiyede özellikle en çok görülen davalar arasında bulunan boşanma davaları Ankara avukatları tarafından son derece harika bir tarzda yürütülmektedir. Müvekkillerinin boşanma sürecini hem maddi hem de manevi şekilde en karlı biçimde geçirmelerini sağlayan boşanma hukukçuları özellikle nizalı boşanma davalarında boşanma davası açmış çiftler arasında bir anlaşma alanı gerçekleştirmek için gayret göstermektedirler. Bu nedenle açıkcası eşinizle anlaşmalı bir biçimde boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma davaları konusunda deneyim kazanmış bir avukatın yardımı ile boşanma davası sürecinizi sonuca erdirmelisiniz.
Son zamanlarda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bundan dolayı bilişim alanında tecrübeli avukatlara ihtiyaç fazlalaşmıştır. Lakin uzman bir bilişim suçu avukatı tutmak zordur. Çünkü bilişim davası avukatı sayısı çok değildir.

İnternet suçları hangileridir? Son zamanlarda en çok karşılaşılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir davranışın cezalandırılması için Ceza Kanunu’nda mevcut olması gerekmektedir. Yasada mevcut olmayan bir davranıştan dolayı kişiler cezaya çarptırılamaz. Busöylenenler ışığında, bilişim sistemindeki verileri yok etmek mevzuatta bilişim alanında suç olarak tanımlanmaktadır.


İnternet üzerinden işlenen suçlar tablet üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin belirlenmesi çok zordur. Bu sebeple suç işleyenlerin bu işlerde bilgili bir ekip tarafından tespit edilmesi gerekir. ankara anlaşmalı boşanma avukatı Ankarada internet suçlarıyla mücadele gayesiyle kurulmuş kolluk güçleri bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak Ankara vilayetinde suçlulara ulaşmak oldukça kolaydır. Faillerin belirlenmesinden sonra kovuşturma evresine geçilir. Bu aşamada bilişim avukatlarının önemi çoktur. Alanında bilgili bir avukat yargılamanın bu evresinde istediğiniz kararı elde etmenizde çok fazla etkisi olacaktır.
hukukçuluk çok zor bir meslektir. çünkü avukat bir tek müvekkiliyle mesai harcamaz buna ek olarak katiple muhatap olma gereği hasıl olur. Bu nedenleverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Bunun yanında kararın apostil mühürüne haiz olması gereklidir. Apostil belgesi Lahey protokolüne üye olan ülkelerde geçerlidir. bu anlatılanlar doğrultusunda İngiltere Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Türkiye Cumhuriyetinde tenfiz edilebilecektir. Başka ülke mahkemesindeverilen kararların tanınmasını için gerekli olan başka husus ise yabancı ülkede verilmiş bulunan kararların Dilimize tercümesinin yapılmış olmasıdır. Buna ek olarak tercümesi yapılmış bulunan yabancı mahkemede verilmiş olan kararların Noterce onaylanması gerekmektedir.

Tanıma ve Tenfiz davaları ne kadar zamanda sonuçlanır? Bu çeşit davalar genel olarak 6 ay gibi bir zaman zarfında tamamlanır. Bu süreci düşürmek için her iki tarafta bir avukata boşanma vekaleti çıkarmalıdır. Bu şekilde dava çabuk şekilde biter. Eğer bir hukukçuya boşanma vekaleti çıkarılmazsa davaların sonuçlanması için yabancı devlette bulunan kişiye tebligat çıkarılması gereklidir. böyle bir durumda davanın uzamasına sebep olmaktadır. Bu yüzden eşler yaşadıkları devlette bulunan Türkiyeelçiliği vasıtasıyla bir serbest bir avukata vekalet göndermelidir. Gönderilecek boşanma vekaletinin resimli olmasına dikkat edilmelidir. Bunların dışında Gönderilecek boşanma vekaletinin boşanma hususunda yetki vermesi lazımdır. Bütün bu işlemlerin eksiksiz yapılması dava sürecini çok fazla kısaltabilir.

Ceza davası avukatının bilmesi lazım gelen hususlar nelerdir? Öncelikle ceza davası avukatı olmak hayli uğraştırıcıdır. Zira insanların bu tür davalarda insanların hürriyeti söz konusudur. Bu yüzden ağır ceza davası avukatı işini yaparken bir hayli dikkatli olmalı. Aksi durumda müvekkiller gereksiz cezaevine girebilir. Bu nedenle üstlendiği işin neden olacağı sonuçların bilincinde olmalıdır. Bir ceza davası savunması gerçekleştirilirken mutlaka vakanın bütün detayları öğrenilmeye çalışılmalıdır. Çünkü mahkeme salonunda müdafaa yapılırken savunmasını yaptığınız kişinin lehine olmayan bir müdafaa yapma durumunda kalabilir. Eğer müvekkil cezaevinde bulunuyorsa mutlaka infaz kurumuna ziyarete gidilmeli ve olayın bütün ayrıntıları direk olarak öğrenilmelidir. Eğer şartlar fırsat veriyorsa vakanın gerçekleştiği yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra görgü şahitleri belirlenmeli ve dinlenilmelidir. Olayın özelliğine göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor paralelinde bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar normal olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen hususlardır. Bunlarında yanında ağır ceza davası avukatı eldeki verileri harmanlayarak kendi yeteneklerini eklemeli ve beraat kararı alabilecek bir müdafaa stratejisi belirlemelidir. Bütün bu arz edilen hususlara ek olarak avukat olmak isteyen şahsın ceza alanında çalışmayı seviyor olması gereklidir. Zira ilgili şekilde yapılanmayan hiçbir uğraşı başarıya ulaşamaz.
Boşanma davası iki tarzda açılabilmektedir. Eğer taraflar boşanma konusunda anlaşırsa aile mahkemesine başvurmaları durumunda anlaşmalı olarak evliliği sonlandırabilirler. Anlaşmalı olarak evliliği sonlandırabilmenin gerçekleşmesi için evlilik hayatının minimum bir sene devam etmiş olmasıgereklidir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan az devam etmiş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmak amacıyla başvuru yapamazlar. Bu durumda çekişmeli biçimde başvuruda bulunmak zorundadırlar. Anlaşmalı olarak evliliği bitirmek için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma protokolü vermeleri zorunludur. Bu protokolün bir avukat mesleği icra eden biri vasıtasıyla meydana getirilmesi çok iyi olacaktır. Daha sonra eşler hakim karşına çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli tarzda evliliğe son vermek için bir boşanma nedenine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliğe son verme gerekçesinin hakim tarafından kabul edilebilir olması gerekmektedir. Ayrıca evliliği bitirme sebebinin kanıtlanması gerekir. Boşanma davalarında davacı eş iddiasını her türlü delille ispatlayabilir. Mesela facebook yazışmaları delil olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli boşanma davası fazlaca uzun sürmektedir. Davayı kısaltmak için bir boşanma ile ilgili avukattan yardım alınmalıdır.

Miras hukuku alanında en fazla merak edilen hususların başında vasiyetnamenin iptali konusu gelir. Miras hukuku bir hayli karışık bir hukuk alanıdır. Bu yüzden uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Eğer bir avukattan yardım alınmazsa davalar çok uzun sürer. Ölen şahsın gerisinde kalan tüm mallarına tereke adı verilir. Miras hukukunda tüm malvarlığı başkaca bir işleme ihtiyaç duyulmadan ölüm durumunda yasal mirasçılara devir edilir. Eğer yaşamı son bulan kimsenin mirasçısı bulunmuyorsa borçlar devlete intikal eder. Miras hukuku alanında yasal hakları kullanmadan önce kesinlikle bir miras alanında uzman bir avukattan yardım alınması baya önem arzeder. Zira ispatlanması bir hayli güç olan hususlar karşısında dava açan kimselerin hak yoksunluğunda uğraması olasıdır. Eğer kendisine miras kalanlar hakkın rahmetine kavuşan kimsenin mirasını reddetmek istiyorlarsa 3 ay içinde mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi için dava yoluna başvurmaları gereklidir. Bunların yanında aramızdan ayrılan kimsenin altsoyu sulh hukuk mahkemesinden bir veraset ilamı almaları gerekir. Miras alanında davalar baya uzun sürer. Zira bu tarz davalar bilirkişi marifetiyle hazırlanan raporlar bitmektedir. Bunun yanında Miras alanında davalarda görgü şahidi deliline dayanılmaktadır. Görgü tanıklarının mahkemeye çıkması yargılama süresini hayli uzatabilmektedir.
İş iş hukuku davaları ülkemizde en sık karşımıza çıkan sorunlardan biridir. İşçi çalıştıranlar çalışanların haklarını vermemek için çeşitli usullere müracaat etmektedir. Örneğin işçilerin asgari geçim indirimi alacağını ödememektedirler. İşçilerde bu haklarını almak amacıyla iş mahkemesine başvurmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini haklı bir şekilde sonlandırması gerekir. Çalışanın ücretinin ödenmemesi haklı bir fesih sebebidir. Çalışanın sigortasının az yatırılması haklı bir sonlandırma gerekçesidir. Bunun yanında işveren çalışanın iş anlaşmasını geçersiz tarzda bitirmesi halinde çalışan kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. İşçi 30 Ağustosta çalışmış ise bu mesainin karşılığı ödenmelidir. Bu ödeme normal maaştan yüzde 50 fazla olması lazım gelir. Çalışanın maaşı en çok yirmi gün içinde ödenmelidir aksi durumda işçi iş sözleşmesini haklı biçimde sonlandırabilir. Çalışanın yıllık izni kullandırılmazsa bu yıllık iznin ücretinin çalışana verilmesi gereklidir. İşveren işçiyi haklı bir sebep olmadan işten çıkarırsa işçiye ihbar tazminatını vermesi lazımdır. Eğer işçinin alacakları ödenmezse işçiler iyi bir iş davası avukatına müracaat etmelidir. İş hukuku avukatları çalışanların tazminatlarını kuruşu kuruşuna ulaşmalarına yardım sağlayacaktır. Aksi şartta işçiler hak kaybına neden olabilmektedir. Bunun yanında mahkeme süreci sebepsiz yere uzayabilir. Hak yoksunluğuna uğramamak ve dava gereksiz yere uzamaması için bir iş hukuku avukatından yardım almak oldukça önem arz etmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı
İyi bir boşanma avukatı sizi anlar. Boşanma davası süreci oldukça zor bir süreçtir. Bundan dolayı dava boyunca size yardımcı olacak bir boşanma avukatı bulmanız ivedidir. Öyleyse uzman bir boşanma avukatını nasıl bulabilirsiniz? Bunun yanında duruşmanız çekişmeli mi veya anlaşmalı mı olacak?
Bu arada boşanma davası nasıl açılır buna da dokunalım. Boşanma davaları iki şekilde açılmaktadır. Eğer yanlar evliliği bitirme hususunda anlaşırsa mahkemeye müracaat etmeleri halinde anlaşmalı olarak evliliği sonlandırabilirler. Anlaşmalı şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için evliliğin en az bir sene devam etmiş olmasıgereklidir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan kısa devam etmiş ise taraflar anlaşmalı olarak ayrılmak için başvuruda bulunamazlar. Bu halde çekişmeli tarzda başvuruda bulunmak durumundadırlar. Anlaşmalı biçimde evliliğe son vermek için aile mahkemesine bir anlaşmalı ayrılma mutabakat metni vermeleri gereklidir. Bu protokolün bir hukukçu tarafından meydana getirilmesi iyi olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli şekilde boşanmak için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç vardır. Bu boşanma nedeninin haklı olması gerekmektedir. bunun yanında evliliği bitirme gerekçesinin kanıtlanması gerekmektedir. Boşanma davalarında davacı eş Bu makaleyi okuyun boşanma nedenlerini her çeşit delille ispatlayabilir. Örneğin facebook yazışmaları delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları fazlaca uzun sürebilmektedir. Dava süresini hızlandırmak için bir avukattan yardım istenmelidir.


Ankarada Boşanma Avukatı sözcüğü hiç bir şekilde beynimize iyi çağrışımlar getirmez. Bunun sebebi farkındalığımız olabilir mi? Avukatlık yapan hukukçuların neredeyse tamamı içinde bulunduğumuz toplumu iyileştirmek sebebiyle avukat olmamıştır. Çoğu avukat , avukatlık yapmaya parasal nedenler nedeniyle başlamıştır. Bundan dolayı Ankarada boşanma avukatınızı belirlerken iyi araştırma yapmalısınız.

Bir çok boşanma avukatı var. İyi avukatı hangi şekilde seçeceğim?
Boşanma avukatı belirlerken en iyi çözüm arkadaşlarınızın tavsiyesidir. İkinci yol ise googledan iyi bir araştırma yapmaktır. Eğer bu yolu seçecekseniz bulduğunuz boşanma avukatlarını öneren siteler de aynı yolla bulabilirsiniz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15